Maastricht University heeft een online afgenomen examen van twaalfhonderd studenten ongeldig verklaard, omdat achteraf bleek dat er iets fout is gegaan en er werd afgekeken, meldt de universiteit in een mail aan studenten die NU.nl heeft ingezien.

Het examen Quantitative Methods 2 werd op 12 juni afgenomen. Dat gebeurde online, omdat studenten vanwege het coronavirus nog vanuit huis studeren.

Tijdens het examen golden strenge tijdslimieten om te voorkomen dat studenten online informatie konden opzoeken. Daarnaast moest de volgorde van de vragen voor iedere student anders zijn, om het lastiger te maken om goede antwoorden uit te wisselen.

Bij het instellen van de examensoftware was een fout gemaakt, waardoor de vragen alsnog bij velen in dezelfde volgorde kwamen te staan. Het examen werd afgenomen in drie groepen, waarbij iedere groep dezelfde volgorde voorgeschoteld kreeg.

Studenten wisselden antwoorden uit in chatgroepen

De universiteit zegt hierdoor de academische integriteit van het examen niet te kunnen waarborgen. Bovendien bleek achteraf dat studenten in chatgroepen antwoorden uitwisselden.

Een woordvoerder van de universiteit vertelt aan NU.nl dat de voorzitter van de examencommissie een screenshot heeft gezien van "een groep van om en nabij tweehonderd studenten, waarvan een twintigtal tijdens het examen onderling heeft gecorrespondeerd". Daarnaast hebben studenten zelf in verschillende e-mails melding gemaakt van de gang van zaken.

"Het is helaas onmogelijk om een enkele afkijker te bestraffen", staat in de verstuurde mail. "Daarom kunnen we ook niet de prestaties van individuele studenten op eerlijke wijze beoordelen."

Hoewel het examen ongeldig is verklaard, is een deel van de studenten alsnog geslaagd. Iedereen die bij eerdere deeltoetsen voldoendes heeft gekregen, krijgt eenzelfde beoordeling voor het examen. Andere studenten kunnen in juli een herkansing doen.

De universiteit zegt de gebeurtenis na de herkansing te willen evalueren. "Dan gaan we ook de input van studenten meenemen om te bezien hoe we eventueel gedupeerden kunnen helpen."

Inzet surveillancesoftware leidt tot kritiek

Scholen en universiteiten worstelden de afgelopen maanden met hoe ze tijdens de coronapandemie op een eerlijke manier toetsen kunnen afnemen.

Onder andere Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam kozen voor het gebruik van surveillancesoftware, wat leidde tot kritiek van studenten. Het programma zou een te grote inbreuk op de privacy maken.

Aanvulling: Dit bericht is aangevuld met een reactie van een woordvoerder van Maastricht University.