De uitrol van het nieuwe 5G-netwerk in Nederland mag doorgaan. Dat bepaalde een rechter maandagochtend in de rechtbank van Den Haag. Stichting Stop5GNL wilde de uitrol stoppen, omdat er te weinig onderzoek zou zijn gedaan naar gezondheidsrisico's.

De rechter zegt dat er op dit moment "geen aanleiding" is om een verbod op de uitrol af te geven. In het oordeel laat hij weten dat de Staat zich aan de regels houdt.

Stichting Stop5GNL pleitte begin mei nog voor uitstel van de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. Het netwerk zorgt voor een hogere capaciteit van het mobiele netwerk en moet zorgen voor hogere internetsnelheden.

Maar Stop5GNL zei dat de overheid gezondheidsschade door 5G niet afdoende heeft onderzocht.

Onderzoeken: 5G-straling blijft ruim onder de limieten

De voorzieningenrechter heeft geen aanwijzingen gevonden dat deskundigen waardoor de Staat zich laat leiden, onzorgvuldig te werk zijn gegaan. De Staat baseert zich op de richtlijnen van ICNIRP, een instituut dat gespecialiseerd is in gezondheids- en milieueffecten van 'niet ioniserende straling'. Daaronder valt ook de 5G-technologie.

Volgens bevindingen van het instituut zijn er naar de huidige stand van de wetenschap geen gezondheidsrisico's van 5G, als de door haar aangewezen limieten niet worden overschreden. De rechter ziet "geen reden" om aan de ICNIRP te twijfelen.

Onafhankelijke autoriteiten, zoals het Agentschap Telecom, hebben uitgewezen dat de blootstelling ruim onder de ICNIRP-limieten blijft. Daarnaast wordt het beleid van de Staat afgestemd op adviezen en rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM.

'Staat heeft voldoende de vinger aan de pols'

De rechter zegt dat de Staat de regels blijft naleven en geregeld nieuwe onderzoeken start naar mogelijke veiligheidsrisico's van 5G. "Als na de uitrol blijkt dat blootstellingslimieten worden overschreden, zal de staat alsnog ingrijpen."

Daarmee concludeert de rechter dat de Staat via experts voldoende de vinger aan de pols houdt. De vorderingen van de Stop5GNL worden afgewezen en de stichting moet de proceskosten betalen. De stichting was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.