Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de informatiebeveiliging niet op orde, stelt de Algemene Rekenkamer in een woensdag verschenen rapport. De Algemene Rekenkamer spreekt van een "ernstige onvolkomenheid".

Volgens de Algemene Rekenkamer voldoet het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het derde jaar op rij niet aan de regelgeving die voor alle ministeries voor informatiebeveiliging geldt. "Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet te weinig om de beveiliging op orde te brengen."

Volgens de Rekenkamer spiegelt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een rooskleuriger beeld voor aan de Kamer door te stellen dat er voor een aantal informatiesystemen een tijdelijke accreditatie is geregeld en voor de andere aan een afronding van dat proces wordt gewerkt. Volgens de Rekenkamer klopt dat niet.

In 2019 werkte het ministerie van Buitenlandse Zaken met elf informatiesystemen. Deze worden onder meer gebruikt voor diplomatenpost en documentenverkeer met de Europese Unie en de NAVO. Maar voor vijf van de elf systemen is er nog geen geldige goedkeuring. Een volledige accreditatie is er maar voor één systeem. Accreditatie is een vereiste van de EU of NAVO om een systeem op een veilige manier te mogen gebruiken.

"Het beleid voor informatiebeveiliging is bij dit ministerie niet op tijd geëvalueerd", zo schrijft de Algemene Rekenkamer. "Het is niet duidelijk wie op het gebied van informatiebeveiliging waarvoor verantwoordelijk is. Verder ontbreekt het aan een jaarplan waarin budget, bemensing en benodigdheden zijn vastgelegd."

'Werken aan verbeteringen'

Minister Blok schrijft in een reactie op het onderzoek dat informatiebeveiliging essentieel is en er het afgelopen jaar aan verbeteringen is gewerkt.

Hij sluit zich daarnaast aan bij de aanbevelingen die de Rekenkamer doet om de informatiebeveiliging te verbeteren. Volgens de bewindsman ondersteunen die het ministerie bij de opstelling van "een uitgewerkt plan van aanpak met duidelijke mijlpalen".

Blok hoopt de beoogde resultaten zoveel mogelijk eind 2020 te realiseren.