Nederlandse autoriteiten hebben in de tweede helft van 2019 vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan in de tweede helft van 2018. Dat blijkt uit Facebooks meest recente transparantierapport.

In totaal ontving Facebook in die periode vorig jaar 793 verzoeken om gegevens van gebruikers te overhandigen. Van 80 procent werd de informatie daadwerkelijk verstrekt.

Bij het opvragen van data gaat het voornamelijk om gegevens zoals namen, aanmeldingsdatums en hoelang de gebruiker op het netwerk actief is. In enkele gevallen kunnen IP-adressen of accountinhoud opgevraagd worden.

100 van de 793 verzoeken waren noodverzoeken. Er is dan geen tijd om een wettelijke procedure te starten, omdat in een situatie bijvoorbeeld fysiek gevaar dreigt. De overige verzoeken werden wel via een procedure ingediend, waarbij de overheid een bevelschrift had om de data op te vragen.

Het aantal opvragingen van de Nederlandse overheid is de afgelopen tijd gestegen. Alleen in de eerste helft van 2017 dienden de autoriteiten meer dataverzoeken in (804). Tot en met de tweede helft van 2018 nam het aantal verzoeken af tot 513, waarna het weer begon toe te nemen.

Ook wereldwijd is een stijgende trend te zien. In heel 2019 werden er 269.000 dataverzoeken van overheden ingediend bij Facebook, tegenover 214.000 een jaar eerder.

Het aantal dataverzoeken door de overheid sinds 2013. (Bron: Facebook)