Scholen zijn huiverig voor het gebruik van videobeldienst Zoom, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs 997 Nederlandse basis- en middelbare scholen. Een derde van de ondervraagde scholen verbiedt docenten om videobeldienst Zoom te gebruiken.

Redenen die door scholen genoemd worden, zijn privacyrisico's en de beveiliging van de app. "Zoom verbieden we, omdat aangetoond is dat Zoom op dit moment niet voldoet aan de privacyeisen die wij als school moeten hanteren", aldus Ingrid ten Dam van basisschool De Jonge Helden in Enschede.

Een aantal scholen verbiedt nagenoeg alle videobelapps om te zorgen voor een eenduidige aanpak binnen de school, in dat geval staat de school maar één videobelapp toe. Bijna de helft van de scholen laat weten geen videobelsoftware te verbieden.

NU.nl heeft voor dit onderzoek een willekeurige steekproef gehouden onder Nederlandse basis- en middelbare scholen en kreeg van in totaal 997 scholen een reactie. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland in het schooljaar 2018/2019 6.203 basisscholen, 649 middelbare scholen en 272 instellingen voor speciaal onderwijs telde.

De afgelopen weken zijn meerdere beveiligingskwesties rond Zoom aan het licht gekomen. Sinds veel mensen vanwege het coronavirus thuiszitten, won de app in korte tijd aan populariteit. In onder meer de Verenigde Staten is het gebruik van Zoom door meerdere schoolorganisaties verboden.

Zoom biedt trainingssessie voor docenten

"Zoom neemt de privacy en veiligheid van de gebruiker zeer serieus", aldus een woordvoerder van Zoom. "We hebben altijd de controlefuncties gehad die ervoor zorgen dat scholen veilig kunnen gebruikmaken van het programma."

Zoom laat weten trainingssessies te hebben opgezet om docenten op de hoogte te brengen van alle mogelijkheden en veiligheidsopties van de dienst. Daarnaast heeft Zoom een update uitgebracht waarbij de standaardinstellingen zijn aangepast. Sinds de update zijn zowel vergaderwachtwoorden als wachtkamers standaard ingeschakeld. "Om de veiligheid nog meer te kunnen garanderen", aldus de woordvoerder.

Gebruik videobeldiensten door scholen

© NU.nl/LocalFocus

Microsoft Teams wordt door de meeste scholen gebruikt

12,5 procent van de scholen maakt wel gebruik van Zoom. Microsoft Teams wordt met 71,3 procent het meest gebruikt, gevolgd door Google Meet (43,1 procent) en Google Hangouts (26,8 procent). Andere diensten zoals WhatsApp en FaceTime worden in mindere mate door scholen gebruikt.

"Veel mensen, onder wie ouders, maken zich zorgen over de privacy. Ik begrijp dat, maar het doel heiligt de middelen in dit geval. Zoom werkt nou eenmaal het best, het is de makkelijkste manier om alle 28 leerlingen tegelijk in beeld te krijgen. Dat is veel waard", aldus een van de ondervraagde scholen.

Scholen missen fysiek contact

Nu tijdens de coronacrisis veel leerlingen thuiszitten, moeten er alternatieven worden bedacht om het onderwijs vanuit huis voort te zetten. De meeste scholen zien videobellen als een uitkomst. "Digitaal werken is een uitkomst voor deze tijd en ondersteunend aan het onderwijs", vertelt directeur Bettie van Noorloos-van den Heuvel van basisschool St. Aloysius in Baarn.

Scholen gebruiken de videobeldiensten voornamelijk om in contact te blijven met leerlingen, ouders en collega's. 90 procent van de respondenten gebruikt de diensten daarnaast om digitaal les te geven. 15,4 procent houdt ook digitale toetsen.

20 procent van de ondervraagde scholen vindt dat er geen nadelen aan videobellen kleven, maar de rest ziet wel minpunten. Het grootste nadeel blijkt het missen van fysiek contact.

"Sociale binding is belangrijk", vertelt Van Noorloos-van den Heuvel. Onderwijs kan niet zonder fysiek contact en een directe werkrelatie met de leerkracht. Jonge leerlingen hechten veel waarde aan een directe omgang met hun juf of meester en hun vriendjes."