Huisartsen en personeel op de spoedeisende hulp kunnen tijdelijk eenvoudiger de digitale samenvattingen van medisch dossiers inzien, maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend op zijn website. De digitale deur naar informatie van een groep van acht miljoen Nederlanders die niet eerder heeft vastgelegd of de huisarts al dan niet bij die informatie mag, staat in verband met de coronacrisis tijdelijk open. Normaal gesproken moet een patiënten vooraf expliciet digitaal schriftelijk toestemming gegeven voordat een huisarts bij deze informatie kan.

Voor de mensen die hun keuze wel eerder hadden vastgelegd, verandert er niets. Huisartsen kunnen dus ook niet bij de informatie van Nederlanders die eerder expliciet hebben aangegeven geen toestemming te geven.

Hoewel de digitale deur voor de acht miljoen mensen die vooralsnog geen keuze hebben gemaakt open is gezet, moeten deze patiënten alsnog mondeling een akkoord geven voordat de huisarts of personeel op de spoedeisende hulp de samenvatting van het medisch dossier daadwerkelijk mag inzien.

De maatregel moet de druk op huisartsenposten en de spoedeisende hulp tijdens de coronacrisis verlichten, meldt het ministerie. "Dit zorgt ervoor dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze daarover hebben gemaakt, klaarstaan om te worden geraadpleegd."

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemt deze situatie "acceptabel". De toezichthouder stelt te begrijpen dat er soepeler wordt omgegaan met de regels, maar wijst erop dat privacy ook in crisistijd gerespecteerd moet worden.

"Medische gegevens zijn gevoelige, zeer persoonlijke informatie. Op die gegevens rust het medisch beroepsgeheim van de arts. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgaanbieders uiterst zorgvuldig met hun medische gegevens omgaan."

Mensen kunnen inzage online of mondeling tegenhouden

De acht miljoen Nederlanders die eerder nog geen besluit hebben genomen, maar voor wie de deur tot het medisch dossier vanwege de coronacrisis nu openstaat, kunnen ook bezwaar maken. Mensen die de digitale deur voor de huisarts of spoedeisende hulp willen afsluiten, kunnen zich via Volgjezorg afmelden.

Daarnaast zijn medisch specialisten alsnog verplicht om mensen die op de huisartsenpost of spoedeisende hulp langskomen mondeling te vragen of zij de medische gegevens mogen inzien. Mensen kunnen dit ook weigeren als zij daartoe in staat zijn. Is dat niet het geval, zoals bij bewusteloosheid, dan mag de medicus er zonder toestemming bij.

Zodra de coronacrisis voorbij is, wordt de tijdelijke registratie ongedaan gemaakt en gaat de normale situatie weer gelden. Huisartsen kunnen dan alleen bij de gegevens als een patiënt dat expliciet schriftelijk hebben aangegeven. De AP roept mensen op om goed over deze keuze na te denken en deze vast te leggen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.