De ontwikkeling van het nieuwe communicatiesysteem van Defensie gaat op de schop, schrijft staatssecretaris Barbara Visser dinsdag in een Kamerbrief. Adviesbureau Bureau ICT-toetsing (BIT) had bij het uitvoeren van het project naar de aanpak van Defensie gekeken en concludeerde dat de risico's die bij het project Grensverleggende IT (GrIT) kwamen kijken te groot waren om het project op deze manier voort te zetten.

Het project werd in 2016 gestart, na jarenlange ICT-problemen bij Defensie. Trouw schreef maandag dat Defensie nog geen militair internet gebruikt waarmee personeel veilig kan werken. Tijdens operaties zouden ze noodgedwongen met hun eigen smartphones werken. Ook communicatie tussen moderne vliegtuigen en schepen zou niet goed werken.

Het systeem dat op dit moment wordt gebruikt, is tot uiterlijk 2022 gewaarborgd, zei staatssecretaris Visser in september vorig jaar. Defensie is van plan om de gehele ICT-infrastructuur te vernieuwen.

BIT was echter van mening dat het plan van Defensie voor het project niet goed genoeg was om uitgevoerd te worden. Zo beschikte Defensie niet over de juiste "stuurmiddelen om prestaties van de leverancier af te dwingen", schrijft Visser. "Als antwoord op de stevige conclusies van het BIT heb ik een pauze ingelast van het programma GrIT en ben ik een heroverwegingstraject gestart", schrijft Visser.

Volgens Visser heeft Defensie nu twee mogelijkheden: de huidige aanpak aanpassen of een volledig nieuwe aanpak met nieuwe aanbestedingen opstellen. Visser verwacht de Kamer op z'n vroegst voor de zomer uitsluitsel te kunnen geven over waar de keuze op valt.

Schorsen van het project kan miljoenen euro's gaan kosten

Maandag schreven Trouw, Investico, De Groene Amsterdammer en EenVandaag dat het schorsen van het plan de overheid miljoenen euro's kan kosten. De aanbesteding voor het GrIT-project is nu in handen van een consortium van het Amerikaanse IBM en het Franse Atos. Zo'n 100 tot 150 werknemers van die bedrijven hebben de afgelopen jaren aan de aanbesteding gewerkt.

Als Defensie ervoor kiest een nieuw plan met nieuwe aanbestedingen op te stellen, schat IBM/Atos de geleden schade in op honderden miljoenen euro's. Dat schadebedrag bestaat uit gedane investeringen, gemiste opdrachten en reputatieschade.