Er komt geen speciaal digitaal systeem waardoor slachtoffers van kinderporno een melding krijgen wanneer er materiaal van hen opduikt in een zaak. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de voordelen volgens hem niet opwegen tegen de nadelen van een dergelijk systeem.

De minister laat weten dat mogelijke "secundaire victimisatie" de belangrijkste reden is om een dergelijk notificatiesysteem niet op te zetten. Met die term wordt bedoeld dat slachtoffers van misbruik steeds weer herinnerd worden aan de slechte ervaring. Dat kan negatieve effecten hebben op het slachtoffer.

Daarnaast is het op dit moment erg lastig om alle gegevens van een bezitter van kinderporno systematisch te doorzoeken. Dit is namelijk alleen mogelijk wanneer het om identiek en niet-bewerkt materiaal gaat. Voor kinderporno is dit een lastige situatie, omdat dergelijk beeldmateriaal vaak wordt bewerkt en software de beelden dus niet automatisch herkent.

Ook op het darkweb is het lastig om beeldmateriaal te analyseren. Hierdoor kan een slachtoffer geen zekerheid worden geboden dat altijd melding wordt gemaakt wanneer het beeldmateriaal is verspreid.

Volgens de minister zou het de relevante instanties bovendien te veel capaciteit kosten om al het verzamelde beeldmateriaal te doorzoeken. Die tijd kan beter besteed worden aan het onderzoeken van nog lopende misbruiksituaties.

Woensdag werd bekend dat het aantal meldingen van kinderporno in de afgelopen vijf jaar is vertienvoudigd.