Huang Kunming, het hoofd van de propaganda-afdeling van de Chinese overheid, heeft kritiek geuit op de houding van sommige landen in cyberspace. Volgens Huang is er wereldwijd nog steeds sprake van koudeoorlogsdenken en komt ook cyberpesten voor.

Huang uitte de beschuldigingen tijdens de Wereld Internet Conferentie in de Chinese stad Wuzhen: "Het koudeoorlogsdeken hindert de uitwisseling tussen landen. Ook wordt er gepest, wat een negatief effect heeft op het onderlinge vertrouwen."

Het hoofd propaganda noemde geen specifieke landen, maar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen al maanden op vanwege de door de VS opgelegde sancties. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven nog maar beperkt zakendoen met Chinese bedrijven.

Daarnaast beschuldigt de VS het Chinese bedrijf Huawei van spionage. Volgens de Amerikanen misbruikt Huawei zijn telecomapparatuur om voor de Communistische Partij van China te spioneren. Tot op heden is dat niet bewezen.

Ook hier verwees Huang indirect naar: "Sommige landen gebruiken nationale veiligheid als excuus om andere landen en bedrijven aan te vallen. Dit leidt tot onzekerheid, tegenstand en negativiteit in cyberspace."