De politie in Amsterdam gebruikte jarenlang gemeentecamera's bij milieuzones om te controleren of criminelen de stad betraden. Dat meldt Trouw woensdag, op basis van adviezen van de gemeentelijke privacycommissie en adviesbureau PBLQ aan het stadsbestuur.

De privacycommissie meent dat de politie onterecht gebruikmaakt van de camera's, omdat het zich niet aan de gebruiksvoorwaarden zou houden. Onder deze voorwaarden valt onder meer een onderzoek naar de gevolgen op de privacy van verkeersgebruikers en het opstellen van een gebruiksplan voor de apparatuur. Dat onderzoek zou niet hebben plaatsgevonden.

Het gaat om 53 camera's met nummerbordherkenning, die de gemeente sinds 2009 gebruikt om te handhaven bij de milieuzones. De politie zou jarenlang onterecht toegang hebben gehad tot de opnames van deze camera's.

Vrijwel het hele gebied binnen de ringweg A10 van de hoofdstad is te monitoren met de camera's, behalve Amsterdam-Noord. Te oude of vervuilende voertuigen die de stad betreden, kunnen door middel van de camera's gevonden en beboet worden.

Sinds 2013 gebruikt de politie de opnames om te zoeken naar de kentekens van gezochte criminelen of gestolen voertuigen. De gemeente gaf de politie toegang tot de camera's bij de kroning van koning Willem-Alexander, in verband met de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

Politie moet maatregelen nemen

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil de samenwerking met de politie alleen voortzetten als er binnen drie maanden privacymaatregelen worden genomen. Daarnaast overlegt Amsterdam met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of het hier gaat om een datalek en of deze zo gemeld moet worden.

De AP heeft regels opgesteld voor het gebruik van dergelijke camera's door de politie. De politie zou zich momenteel niet aan deze regels houden.

Mocht de samenwerking met de gemeente worden stopgezet, dan zou de politie kunnen besluiten om zelf camera's met nummerbordherkenning op te hangen.