Een nieuwe toezichtsraad bij Facebook kan in zaken over door Facebook verwijderde berichten bindende beslissingen nemen die zwaarder wegen dan het oordeel van Mark Zuckerberg, schrijft de Facebook-directeur en -oprichter in een begeleidende brief bij de plannen voor de raad die Facebook dinsdag openbaar maakt.

Facebook wil de toezichtsraad, die uit veertig personen moet bestaan, later in 2019 instellen. Gebruikers van het sociale medium moeten bij de raad kunnen aankloppen als zij het niet eens zijn met een door Facebook verwijderd bericht.

"De beslissing van de raad is bindend, zelfs als ik of iemand anders bij Facebook het er niet mee eens is", schrijft Zuckerberg. "De raad zal zijn beslissingen op onze waarden baseren en zijn redenering openlijk uitleggen op een manier waarop de privacy van mensen beschermd wordt."

De toezichtsraad moet onafhankelijk van Facebook kunnen werken. Zodra de raad is ingesteld, moeten gebruikers er vanaf de eerste helft van 2020 een beroep op kunnen doen. Facebook hoopt dat andere bedrijven zich later ook aan de toezichtsraad willen binden.

Meerdere grote techbedrijven, waaronder Facebook, staan onder druk vanwege het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en de macht die zij over hun eigen platformen hebben. Critici wijzen erop dat sociale media in de praktijk fungeren als een publieke plek, maar zonder tussenkomst van een rechter beslissingen over de vrijheid van meningsuiting kunnen nemen.