De Verenigde Staten klagen klokkenluider Edward Snowden aan vanwege de publicatie van zijn boek Onuitwisbaar, zo maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag bekend met de openbaarmaking van de aanklacht (pdf).

Volgens de aanklacht heeft Snowden zijn manuscript voor publicatie niet voorgelegd aan de Amerikaanse inlichtingendiensten. Daarmee zou de klokkenluider, die in 2013 de grootschalige dataverzameling door de NSA aan het licht bracht, de geheimhoudingsverklaring rond zijn voormalige werkzaamheden schenden.

Met de rechtszaak wil de VS ervoor zorgen dat alle opbrengsten die uit de publicatie van Onuitwisbaar voortkomen niet bij Snowden terechtkomen. Om dat doel te bereiken, is ook de Amerikaanse uitgever van het boek aangeklaagd.

De Amerikaanse overheid meldt dat ze niet eist dat de uitgave van Onuitwisbaar wordt beperkt of stopgezet. In het boek beschrijft Snowden zijn persoonlijke verhaal over zijn werk voor de Amerikaanse inlichtingendiensten en de nasleep van het moment dat hij zijn onthullingen naar buiten bracht.

De Amerikaanse klokkenluider verblijft momenteel in Rusland. Hij vluchtte daar in 2013 naartoe en vroeg asiel aan. In dat jaar klaagde de VS hem al aan voor het stelen en publiceren van geheime aan het inlichtingenprogramma van de VS gerelateerde documenten. De twee zaken staan juridisch gezien los van elkaar, benadrukt het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag.

Uit de onthullingen van Snowden bleek dat NSA en buitenlandse inlichtingendiensten op grote schaal data van burgers verzamelden. De publicaties zorgden voor een wereldwijde discussie over de balans tussen veiligheid en privacy.