De ondernemingsraad (or) van XS4ALL heeft gereageerd op een adviesaanvraag van de bestuurder van het bedrijf. Die wilde advies over hoe XS4ALL en KPN geïntegreerd kunnen worden. De or adviseert het voorgenomen besluit tot integratie van tafel te vegen. Het management van XS4ALL betreurt dit advies.

In het advies staat dat de integratie mogelijk negatief zal uitpakken. Daan Willems van de ondernemingsraad zegt dat KPN een onafhankelijk financieel en strategisch onderzoek naar de businesscase van XS4ALL weigert. "Wij vinden dit zeer teleurstellend, maar tekenend voor de situatie waarin wij ons bevinden", aldus Willems.

In juni vroeg het management van XS4ALL om een onderzoek naar de integratie. Volgens de ondernemingsraad gaat het management daarbij voorbij aan de afspraak om advies te vragen over of het onderdeel geïntegreerd moet worden.

In het advies wordt ook aandacht besteed aan de onzekerheden voor werknemers: "De plannen van KPN zijn onvolledig, gehaast en rommelig. We hebben enkel een indicatie voor de eerste zes maanden, daarna is het onduidelijk wat er met de medewerkers gaat gebeuren."

De ondernemingsraad zegt dat er geen goede reden is om XS4ALL op te heffen: "XS4ALL is kerngezond, maakt veel winst en heeft nog enorm veel potentie." In mei diende de ondernemingsraad het alternatieve plan XS4ALL in zijn kracht aan.

Management betreurt het advies

Het management van XS4ALL laat in een reactie weten het negatieve advies te betreuren en het goed te bestuderen. "Het management van XS4ALL hecht er veel waarde aan om het proces met de ondernemingsraad zorgvuldig te doorlopen, in het belang van de medewerkers en klanten van XS4ALL."

KPN laat klanten van XS4ALL pas overgaan als het concern een vergelijkbare of betere dienstverlening kan bieden. Naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2020.

Het actiecomité XS4ALL moet blijven startte begin dit jaar al een petitie waarin wordt opgeroepen de merknaam te behouden. De petitie tegen de opheffing werd meer dan 53.000 keer ondertekend.