Google heeft op een hulppagina bekendgemaakt dat YouTube Kids later deze week in websitevorm verschijnt. De kindvriendelijke versie van YouTube was vooralsnog alleen via een aparte app op Android en iOS beschikbaar.

Op het YouTube Kids-platform zijn alleen kindvriendelijke video's te zien, zoals tekenfilms, kinderliedjes en leerzame video's. Het aanbod wordt door YouTube geselecteerd. Gebruikers kunnen zelf geen filmpjes uploaden naar YouTube Kids.

YouTube maakt ook een nieuwe verdeling voor de leeftijden van kinderen, waarmee het videoaanbod voor de doelgroepen wordt bepaald. Eerst bestond alleen een groep voor jonge kinderen (tot acht jaar) en voor oudere kinderen (van acht tot twaalf jaar).

Voortaan zijn er drie leeftijdscategorieën: tot en met vier jaar, van vijf tot zeven jaar en van acht tot twaalf jaar. De jongste groep kan bijvoorbeeld alleen naar filmpjes kijken die creativiteit en spelen stimuleren. Oudere kinderen kunnen ook filmpjes over computerspellen en muziekvideo's bekijken.

Advertenties voldeden niet aan richtlijnen voor kinderen

In het verleden kwam er kritiek op YouTube Kids. In de VS waren bijvoorbeeld advertenties te zien die niet voldeden aan de reclamerichtlijnen voor kinderen.

En in 2017 doken er op het platform aanstootgevende video's op. Daarin gingen bekende tekenfilmfiguren met elkaar op de vuist en was te zien hoe ze zelfmoord pleegden. Daarvoor werden maatregelen getroffen.

In de VS onderzocht toezichthouder FTC of hiermee regels waren overtreden. Er zou een schikking zijn getroffen, maar de uitkomst daarvan is niet bekendgemaakt. TechCrunch schrijft dat de website voor YouTube Kids waarschijnlijk onderdeel is van de overeenkomst met de FTC.