Tele2 verloor woensdag een zaak tegen een abonnee die een simkaart in een mobiele hotspot gebruikte, om zo meerdere apparaten met het 4G-netwerk te verbinden. De simkaart was slechts voor een telefoon bedoeld, maar een rechtbank in Noord-Holland oordeelt dat dit geoorloofd is.

De klant gebruikte de hotspot zodat hij meerdere apparaten met het 4G-netwerk van Tele2 kon verbinden. Begin 2018 kreeg hij van Tele2 de waarschuwing dat hij moest stoppen met het gebruiken van een simkaart in de mobiele router. Volgens de provider mocht hij de kaart alleen in een telefoon gebruiken.

De rechter besloot dat een sim-onlyabonnement, waarbij geen telefoon wordt geleverd, ook met andere apparaten mag worden gebruikt die het 4G-netwerk van Tele2 ondersteunen. In de voorwaarden van Tele2 is niet specifiek opgenomen dat het een smartphone moet zijn.

Toen de klant na de waarschuwing er niet mee ophield, verbrak Tele2 de verbinding en werd de overeenkomst voortijdig ontbonden. De telefoonaanbieder probeerde ook de abonnementskosten te verhalen. Daarbij ging het om enkele honderden euro's.

De klant hoeft deze rekening van de rechtbank niet te voldoen. Tele2 moet de klant 100 euro betalen om de proceskosten, in dit geval de reis- en verblijfskosten, te dekken.