Akwa GGZ uit Utrecht vernietigt een oude dataset met informatie over patiënten, zo meldt de zorginstelling op haar website. Voor de opslag van de gegevens was vooraf geen toestemming gegeven door de patiënten.

Het ging om een dataset van de Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG) die begin dit jaar aan Akwa GGZ werd overgedragen. De bestanden waren bedoeld om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

De dataset bevatte zogeheten ROM-data (Route Outcome Monitoring) met geanonimiseerde informatie. Daarmee waren de gegevens niet naar een persoon te herleiden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zei echter dat de dataset toch voor een deel uit persoonsgegevens bestond.

Akwa GGZ onderzocht of de informatie daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Daaruit bleek dat "de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk is afgenomen". Om die reden worden de data definitief vernietigd.

"Bovendien is deze database strijdig met onze manier van werken: wij werken met gegevens waarvoor de patiënt nadrukkelijk toestemming heeft gegeven", schrijft Akwa GGZ op zijn website.