Een website met een likeknop van Facebook wordt verantwoordelijk gehouden voor het doorsturen van persoonsgegevens naar het sociale netwerk, heeft het Europees Hof van Justitie maandag bepaald.

Het Hof keek naar een zaak over het Duitse Fashion ID. Op die site is een likeknop van Facebook geplaatst. Hiermee kunnen gebruikers ervoor kiezen Fashion ID op Facebook te volgen.

De likeknop heeft ook een tweede functie: de knop vertelt aan Facebook welke internetgebruikers op een websitepagina zijn geweest. Deze informatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld een profiel voor advertenties samen te stellen. Volgens de aanklagers gebeurde dit zonder dat gebruikers vooraf om toestemming werden gevraagd.

Volgens het Europees Hof van Justitie is in dit geval zowel Fashion ID als Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverzameling. De Duitse site zou zijn gebruikers daarom ook duidelijk moeten vertellen dat gegevens met het sociale netwerk worden gedeeld.

Het arrest van het Hof wordt gedeeld met het Duitse gerechtshof, dat een oordeel in de zaak zal vellen. De Europese uitspraak kan echter gevolgen hebben voor toekomstige zaken bij Europese rechtbanken.

Consequenties voor meer Europese sites

Het oordeel kan ook consequenties hebben voor andere websites die likeknoppen voor Facebook tonen. De uitspraak kan ertoe leiden dat sites explicieter toestemming moeten vragen voor het tonen van een likeknop, net zoals er nu toestemming nodig is om cookies te plaatsen en persoonsgegevens te verwerken. De knop valt immers onder gegevensverwerking.

Websites zijn volgens het Hof alleen verantwoordelijk voor het doorsturen van persoonsgegevens naar Facebook. Als het sociale netwerk die data eenmaal in handen heeft, dan kan een site niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat er vervolgens mee gebeurt.