Inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen gegevens uit de Basisregistratie Personen gebruiken om zich online te identificeren via een app. De gemeente start een pilot om dit te testen.

De applicatie heet IRMA, een afkorting van I Reveal My Attributes. Nijmeegse burgers kunnen tijdens de pilot hun persoonlijk informatie uit de Basisregistratie Personen koppelen aan de app. De 'attributen' zijn onder andere NAW-gegevens, de geboortedatum of het BSN van de gebruiker.

Als zij zich vervolgens ergens moeten identificeren, dan wordt alleen de nodige informatie gebruikt en blijft andere informatie geheim.

Als iemand bijvoorbeeld alcohol wil kopen, hoeft de verkoper alleen te weten of een klant ouder is dan achttien jaar. Door zich te identificeren via IRMA, hoeft een klant dan geen onnodige gegevens vrij te geven zoals een naam of BSN-nummer. Deze gegevens zijn ook op een identificatiebewijs te vinden.

De gegevens die de burger aan IRMA kan koppelen, zijn niet alleen afkomstig uit de Basisregistratie Personen van de gemeenten, maar ook uit de BIG-registratie van medische instellingen en eduGAIN voor studenten. In de toekomst komen daar gegevens van DUO en de RDW bij.

Applicatie gemaakt door Privacy By Design

De applicatie is gratis te downloaden voor Android- en iOS-toestellen. De software is open source beschikbaar en kan daarom door bijvoorbeeld webwinkels worden gebruikt voor identificatiedoeleinden.

De applicatie is gebouwd door Privacy By Design. Die stichting is opgericht door Bart Jacobs, hoogleraar Digitale Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij toonde eerder al aan dat de OV-chipkaart lek was.

Tijdens de proef kunnen maximaal 7.500 personen per maand de app gebruiken.