Het kabinet wil toch experimenteren met een nieuw stembiljet dat elektronisch geteld kan worden. Ook moet het nieuwe biljet handmatig makkelijker te tellen zijn.

Minister Kajsa Ollongren wil begin 2019 een concreet voorstel voor een nieuw stembiljet voorleggen aan de Tweede Kamer.

Bij de verkiezingen voor gemeentelijke herindelingen, die in november 2018 plaatsvinden, worden bovendien opnieuw testen gehouden met modellen van nieuwe stembiljetten.

Om een nieuw stembiljet in het stemlokaal te gebruiken, wil Ollongren een wet indienen die experimenteren met het biljet mogelijk maakt. Pas als blijkt dat stemmers met de biljetten overweg kunnen en als de invoering van een nieuw biljet rendabel blijkt, wil de minister overgaan tot experimenten met elektronisch tellen.

Naast de mogelijkheid voor elektronisch tellen, wil Ollongren ook dat het nieuwe stembiljet makkelijker te gebruiken is voor mensen met een visuele beperking en laaggeletterde kiezers.