Het kabinet gaat enkele regels die misbruik van de omstreden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) moeten voorkomen, sneller invoeren.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hoopt met de kleine aanpassingen de tegenstanders van de 'aftapwet', die een referendum hebben afgedwongen, de wind wat uit de zeilen te nemen.

Het kabinet gaat de voorwaarden bij de wet sneller vaststellen. Daardoor kan de commissie die toezicht houdt op het werk van de diensten die internationale uitwisseling, zodra de Wiv in werking treedt, meteen toetsen.

Gegevens delen

De Wiv, door tegenstanders ook wel de 'sleepwet' genoemd, bepaalt onder meer dat de Nederlandse diensten informatie onder voorwaarden mogen delen met buitenlandse tegenhangers.

Partnerlanden waarmee Nederland wil samenwerken moeten democratisch worden bestuurd, de mensenrechten eerbiedigen en zorgvuldig omgaan met de privacy, stelt Ollongren. De toetsing van zulke partnerlanden zal versneld plaatsvinden.

Overigens blijft het met toestemming van de minister mogelijk om gegevens uit te wisselen met landen die niet tot vaste partner zijn bestempeld en die niet aan die voorwaarden voldoen.

Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?
103
Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?

Zorgplicht

Ollongren belooft ook dat er versneld een zorgplicht zal komen die de inlichtingendiensten verplicht tot zorgvuldige gegevensbescherming. Nadat de aftapwet in werking treedt, zat de toezichtscommissie direct kunnen toetsen of er inderdaad zorgvuldig met gevoelige data wordt omgesprongen.

Het kabinet beloofde eerder al de Wiv vervroegd te evalueren. De onafhankelijke commissie die daarmee aan de slag gaat, krijgt volgens Ollongren alles te lezen, ook staatsgeheimen.