In 2016 zijn er meer meldingen gedaan over discriminatie op het internet bij meldpunten MiND en MDI.

Dat blijkt uit jaarcijfers van beide meldpunten. In 2016 zijn er in totaal 1.459 meldingen ingediend. In 767 gevallen gaat het om discriminatie op sociale media.

Bij de meldingen over sociale media, richt 57 procent zich op Facebook. Daarnaast ging 27 procent over Twitter.

Van alle ontvangen meldingen, kwamen er 918 binnen bij MiND. Daar werd het vaakst melding gemaakt van discriminatie op grond van herkomst. 

Vluchtelingen

Vanwege de soms heftige discussies over de komst van vluchtelingen zijn meldingen over discriminatie van vluchtelingen voor het eerst specifiek vastgelegd. 22 procent van alle meldingen ging over discriminatie van vluchtelingen, evenveel als over discriminatie van Marokkanen.

Sinds het meldpunt in 2013 werd opgericht, stijgt het aantal meldingen gestaag. In 2015 registreerde MiND 652 meldingen over discriminatie.

MiND behandelt vanaf dit jaar ook meldingen van MDI.