Een rechtszaak van de Oostenrijkse jurist Max Schrems tegen Facebook is door de hoogste rechtbank van Oostenrijk doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechtbank van de Europese Unie.

Schrems startte de rechtszaak in 2014 en wilde daarbij het Amerikaanse ‘class action’-model volgen. Dat zou inhouden dat andere Facebook-gebruikers zich bij de zaak kunnen aansluiten en kunnen delen in een eventuele schadevergoeding.

Oostenrijk kent echter geen class action-systeem, dus is Schrems de enige aanklager in de zaak. Met een oproep via internet wist hij wel duizenden andere Europeanen achter zich te krijgen, die hij wil vertegenwoordigen in de zaak.

Het Oberster Gerichtshof in Oostenrijk vraagt aan het Europees Hof of het inderdaad mogelijk is dat mensen zich door Schrems laten vertegenwoordigen in de rechtszaak.

Ook wil de rechtbank weten of Schrems nog wel kan worden gezien als normale consument en gebruiker van Facebook. Het sociale netwerk vindt dat hij een activist is die niet als normale gebruiker van het platform kan worden behandeld door een rechtbank.

NSA

In de rechtszaak claimt Schrems onder meer dat Facebook de privacy van Europese burgers schendt door hun internetgedrag ongevraagd te volgen, en door privégegevens op illegale wijze door te spelen aan derden.

Ook vindt Schrems dat gegevens van Europeanen niet veilig zijn bij Facebook, omdat uit documenten van klokkenluider Edward Snowden bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA hier mogelijk grootschalig toegang toe kan krijgen.

Safe Harbor

Eerder zorgde een andere rechtszaak van Schrems er al voor dat het Europees-Amerikaanse dataverdrag Safe Harbor de prullenbak in verdween. In dat geval oordeelde het Europees Hof dat de privégegevens van Europeanen inderdaad niet veilig waren bij Amerikaanse bedrijven onder Safe Harbor, mede door de grote macht van inlichtingendiensten.

Vermoedelijk duurt het nog minstens een jaar voordat de nieuwe vragen aan het Europees Hof zijn beantwoord. Dan moet de zaak van Schrems weer terug worden verwezen naar Oostenrijk voor verdere inhoudelijke behandeling.