Het aantal personen en organisaties dat door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is afgeluisterd is het afgelopen jaar met 19 procent toegenomen ten opzichte van het vorige onderzoeksjaar. 

Dat blijkt uit het toezichtsrapport (pdf) van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Het CTIVD meldt niet hoeveel taps er precies zijn geplaatst. 

De toename komt met name door het verhoogde toezicht op jihadistische uitreizigers en terugkeerders, aldus CTIVD.

Over het algemeen gaat de AIVD "doordacht te werk" bij het aftappen, aldus de CTIVD: "De AIVD is zich in de praktijk bewust van het inbreukmakende karakter van de inzet van de afluisterbevoegdheid."

Desondanks zijn er meerdere malen onrechtmatigheden geconstateerd. Zo ontbraken er onder meer in één geval duidelijke aanwijzingen dat de desbetreffende persoon een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. In dertien gevallen werd een gesprek tussen personen met een advocaat ontrechtmatig uitgewerkt.

Ook heeft de AIVD een keer onrechtmatig gesprekken uitgewerkt die betrekking hadden op het seksleven van die persoon.

Sigint

De Commissie heeft ook de zogenoemde "bevoegdheid tot selectie van sigint" onderzocht, waarmee de AIVD bijvoorbeeld activiteit op telefoonnummers of e-mailadressen in de gaten kan houden.

De CTIVD constateert dat de inhoudelijke opbrengst van die bevoegdheid zeer gering was, en soms zelfs helemaal niets oplevert. "Dat roept vragen op over de effectiviteit en daarmee de proportionaliteit van deze inzet", aldus de toezichthouder.

Het aantal keren dat er op deze manier data is afgetapt en opgeslagen is ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar, aldus de Commissie.

Exacte aantallen worden niet bekendgemaakt. Volgens minister Plasterk (Binnenlandse zaken) geven deze te veel inzicht in de werkwijze van de inlichtingendienst.