Vooraanstaande Nederlandse hackers hebben een open brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd omdat hackers volgens hen nog steeds ten onrechte worden gecriminaliseerd.

Aanleiding voor de brief is een campagne van het OM waarin de organisatie burgers vraagt welke straffen zij vinden passen bij hacken.

Bestuursleden van elf hackersgroeperingen en andere hackersorganisaties vragen het OM de campagne aan te pakken. Mede op basis van de ingevulde enquêtes wordt bepaald welke straf bij de rechter wordt geëist.

De hackers wijzen erop dat het OM ten onrechte stelt dat hacken "het zonder toestemming inbreken in computers" is.

Computervredebreuk

"Hacken is op creatieve wijze meer doen met techniek dan de makers zelf hadden bedacht, het opzoeken van de grenzen van het mogelijke en het verkennen van de ethische en maatschappelijke consequenties van de ontdekte mogelijkheden", stellen zij dan ook.

De initiatiefnemers van de brief zijn van mening dat deze definitie van hacken bekend moet zijn bij het OM omdat samen met de organisatie in 2013 nog een themadag werd georganiseerd.

Volgens de hackers is het zelfs niet strafbaar als er wel in een computer wordt ingebroken, als dat bijvoorbeeld met toestemming gebeurt. Zo wordt in de wet gesproken van 'computervredebreuk' en niet van hacken.

Dat het OM die indruk wel wekt op de website stoort de hackers. "Ook dit is misleidend en aanstootgevend. In diverse persberichten omschrijft u computervredebreuk als hacken. De hackergemeenschap krijgt op deze manier steeds negatieve aandacht, terwijl wij ons in de regel bezig houden met constructieve, positieve onderwerpen", schrijven zij dan ook.

Eerlijk proces

"Met uw eenzijdige en incorrecte definitie, gericht op het algemene publiek, beledigt u onze gemeenschap en tast u de goede naam en reputatie van hackers aan", zo staat verder in de brief, die is ondertekend door leden van onder meer Revelation Space in Den Haag en Technologia Incognita in Amsterdam.

"Wij krijgen wel vaker te maken met dergelijke misvattingen en begrijpen dat medewerkers van het OM (wellicht onder invloed van Hollywood) een verkeerd beeld van hacken hebben gekregen, maar het OM moet beter weten."

De hackers stellen dat ze het als "zeer bedreigend" ervaren als bij medewerkers van het orgaan dat strafrechtelijk vervolgt de indruk bestaat dat hackers zich per definitie bezighouden met criminele activiteiten.

"Als wij ooit van dergelijke handelingen verdacht worden, krijgen we daardoor te maken met negatieve vooroordelen, wat een eerlijk proces in de weg kan staan", vrezen zij. Het OM wilde ondanks herhaaldelijke verzoeken van NU.nl niet op de brief reageren.