De elektronische uitwisseling van medische gegevens van patiënten is niet in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. 

Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag geoordeeld.

De uitspraak komt nadat de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) de invoering van het Landelijk Schakelpunt, voorheen het elektronische patiëntendossier, probeerde tegen te houden. De vereniging is van mening dat het systeem voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens de gevoelige informatie niet voldoende beschermt.

De rechter oordeelt dat de manier waarop het Landelijk Schakelpunt is ingericht niet in strijd is met de wet bescherming persoonsgegevens. Zo vindt de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt alleen plaats als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Ook oordeelde de rechtbank dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen waardoor de uitwisseling van medische gegevens veilig wordt uitgevoerd.

Geheimhoudingsplicht

Als een huisarts medische gegevens opvraagt, wordt er een speciale samenvatting van het dossier getoond met alleen de gegevens die van belang voor het onderzoek zijn. Het is ook mogelijk dat een patiënt in overleg met de huisarts bepaalde informatie uitsluit.

De rechtbank is van oordeel dat huisartsen hun wettelijke geheimhoudingsplicht niet schenden als zij hun medewerking geven aan deze vorm van gegevensuitwisseling.

Gebruik

Het Landelijk Schakelpunt is sinds begin van 2013 in gebruik. Inmiddels wordt het systeem door meer dan 50.000 zorgverleners en 85 procent van alle praktijken gebruikt.