Het Britse Parlement heeft een noodwet goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat de bewaarplicht in het land voorlopig in stand blijft.

Onder de bewaarplicht moeten telecomproviders gegevens over telefoon- en e-mailverkeer van klanten opslaan, zodat opsporingsautoriteiten daar later toegang toe kunnen krijgen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalde onlangs dat deze plicht een te grote inbreuk maakt op de privacy van burgers. Uit de 'metadata' over internetverkeer zouden te veel persoonlijke details op te maken zijn.

Toch is het Verenigd Koninkrijk van plan om zijn bewaarplicht min of meer ongewijzigd in stand te houden. Theresa May, minister van Binnenlandse Zaken, zei dat de noodwet "de status quo handhaaft". Volgens privacy-organisaties, die tegen de invoering van de wet zijn, wordt de gegevensverzameling onder de nieuwe wet zelfs uitgebreid.

Onder druk van de Labour-partij werd wel een amendement toegevoegd waardoor de werking van de wet elke zes maanden zal worden gecontroleerd. Ook wil de partij een bredere discussie op gang brengen over dataverzameling en privacybescherming.

Procedure

De procedure waarmee de noodwet is aangenomen is ongebruikelijk. Waar het Lagerhuis normaal weken of maanden doet over het aannemen van wetten, is de noodwet in slechts drie dagen tijd aangenomen. Verwacht wordt dat het Hogerhuis zich woensdag direct zal buigen over het voorstel.

Parlementariërs van verschillende partijen klagen tegenover de BBC dat hun rol als controleur van wetsvoorstellen wordt overgeslagen. "Ik zie dit simpelweg als misbruik van een parlementaire procedure", aldus Labour-parlementariër David Winnick.

De noodwet is een gezamenlijk initiatief van de Conservatieven en Liberaal-Democraten. Ook vanuit Labour is er echter steun voor de maatregel, omdat het sneuvelen van de noodwet ook een eind zou maken aan veel politie-onderzoeken. 

Premier David Cameron zei eerder dat de wet nodig was vanwege de dreiging door georganiseerde misdaad, pedofielen en terroristen. Er waren daarom 498 stemmen voor en 31 stemmen tegen de wet.

Nederland

In Nederland is de bewaarplicht na de uitspraak van het Hof van Justitie ook nog in stand. Staatssecretaris Teeven (Justitie) zei begin april het arrest van het Hof te bestuderen en binnen acht weken de Kamer te zullen informeren. 

Drie maanden later heeft hij dat nog steeds niet gedaan. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie vertelde onlangs aan NU.nl dat nog wordt gewacht op een reactie van de Raad van State.