Elektronische communicatie als e-mail wordt opgenomen in het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. Het wordt illegaal om deze communicatie zonder toestemming te lezen.

Grondwetsartikel 13 wordt gewijzigd om bescherming van alle communicatie te verzekeren, meldt het kabinet vrijdag na afloop van de ministerraad.

De tekst van het artikel wordt zo herschreven dat er geen specifieke techniek wordt benoemd. In plaats daarvan wordt de nieuwe formulering 'brief- en telecommunicatiegeheim' gebruikt. Daarmee worden ook communicatie via sociale media en telefoongesprekken via internet beschermd.

Er blijven uitzonderingen bestaan voor inzage in communicatie door politie en inlichtingendiensten, met toestemming van een "bevoegde autoriteit". Bij de politie is dit een rechter en bij inlichtingendiensten is dat de minister van Binnenlandse Zaken voor de AIVD, of de minister van Defensie voor de MIVD.

Kritiek

Dat leidt tot kritiek van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, die ook voor inzage door inlichtingendiensten rechterlijk toezicht zouden willen zien. De minister is al eindverantwoordelijk voor het bestuur van de diensten, zegt Rejo Zenger van de organisatie. "Dan kun je niet spreken van onafhankelijk toezicht"

Er zijn al sinds 2011 plannen voor de wetswijziging, waar ook een internetconsultatie over is gehouden. De wijziging wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer.

Het zal vervolgens nog enige tijd duren voordat de grondwet kan worden gewijzigd. Als een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer het plan steunen, moet ook nog een tweederdemeerderheid worden gevonden na de eerstvolgende verkiezingen.

Zo versleutel je je e-mail met PGP

Wat is PGP en waarom zou je het moeten gebruiken?