De website Tomkabinet.nl, die de verkoop van tweedehands e-books stimuleert en faciliteert, wordt aangeklaagd door Nederlandse uitgevers. De uitgevers willen dat de site offline gehaald wordt.

Dat schrijft Computerworld woensdag. De Nederlandse uitgeversbond was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Tom Kabinet is pas een week beschikbaar en brengt verkopers en kopers van tweedehands e-books met elkaar in contact. Volgens de uitgevers is het verkopen van een e-book echter inbreuk op het auteursrecht.

Ze vroegen Tom Kabinet in een brief al zichzelf offline te halen, maar het bedrijf weigerde. Daarom is er nu een kort geding aangespannen. De website stelt tegenover Computerworld dat het dezelfde doelstelling heeft als uitgevers: dat consumenten niet meer illegaal downloaden.

Martijn David van de Groep Algemene Uitgevers stelt echter tegenover NU.nl dat de website het tegenovergestelde effect heeft. De site zou juist een platform zijn om illegaal verworven e-books te verkopen. "Er is geen enkele mogelijkheid om te controleren of e-books op de site legaal zijn aangeschaft."

Problemen

Een ander probleem dat de uitgevers aanvoeren is dat onduidelijk is of verkochte e-books ook daadwerkelijk van de computer van de verkoper verdwijnen. De originele eigenaar kan zelf ook nog een kopie bewaren. Bij de handel in tweedehands fysieke boeken is er altijd maar één exemplaar.

Volgens David heeft een Duitse rechter daarom al geoordeeld dat het "uitputtingsbeginsel" niet van toepassing is op e-books.

Tom Kabinet vraagt verkopers wel om een schriftelijke verklaring dat het boek gewist is en eist dat de herkomst van het tweedehands e-book legaal is. Beide punten worden echter niet daadwerkelijke gecontroleerd. Wel werkt het bedrijf met watermerken om verdere doorverkoop te voorkomen en wil het de uitgevers 5 cent per verkocht e-book geven. 

Hoeveel e-books worden er in Nederland verkocht?