De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft een veel groter mandaat om informatie over buitenlandse regeringen en internationale instellingen te verzamelen dan tot nu toe bekend was.

Dat blijkt uit een lijst die klokkenluider Edward Snowden heeft gelekt en die The Washington Post in handen heeft.

Daaruit blijkt dat de NSA informatie mag verzamelen over 193 landen, waaronder Nederland. Datzelfde geldt voor een reeks internationale instellingen en organisaties als de Wereldbank, de Europese Unie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie IAEA.

De NSA zou niet alleen communatie van zijn doelwitten mogen onderscheppen, maar ook communicatie over diens doelwitten. Daar geeft de zogenoemde FISA-rechtbank toestemming toe. Dat hof houdt toezicht op de NSA, uitspraken van FISA worden in de regel geheim gehouden.

Volgens The Washington Post betekenen de ruime bevoegdheden niet noodzakelijkerwijze dat de NSA de blik op al die landen en organisaties heeft gericht, maar wel dat het de bevoegdheid heeft om dat te doen. Vorige week stelde de Amerikaanse minister van Justitie nog de band met de Europese bondgenoten te willen versterken, door Europese burgers sommige rechten te geven die het zijn eigen onderdanen op spionagebied al gaf.

VS belooft Europeanen zelfde online privacy als eigen burgers

VS legt spionage NSA deels aan banden