Google is begonnen met het accepteren van verzoeken tot het verwijderen van informatie van de zoekmachine na een uitspraak van het Europees Hof.

Dat laat de zoekgigant vrijdag weten.

Onlangs oordeelde het Hof dat Google zoekresultaten die privacy schenden en niet meer relevant zijn in sommige gevallen moet verwijderen. Ook wel het recht om vergeten te worden genoemd.

Sinds vrijdag is er een pagina beschikbaar waar Europeanen een verzoek tot verwijdering kunnen indienen. Google laat weten dat de resultaten "ontoereikend, irrelevant of niet langer relevant, of buitensporig ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt" moeten zijn.

Evaluatie

Google richt een team met medewerkers op om alle verzoeken door te nemen en het publiek belang om op de hoogte te zijn van bepaalde informatie af te wegen tegen privacyrechten.

De uitspraak van het Europees Hof ging over een krantenartikel uit 1998 waaruit bleek dat een man schulden had. Deze informatie is nu niet meer relevant maar schaadt de reputatie van de man. De privacyschending weegt in zo'n geval zwaarder dan het publiek belang. Bij bijvoorbeeld bekende personen kan dit anders liggen.

"Voor de evaluatie van uw verzoek bekijken we of de resultaten verouderde informatie over u bevatten, evenals of de informatie van openbaar belang is, bijvoorbeeld als de informatie betrekking heeft op financiële oplichting, wangedrag, strafrechtelijke veroordelingen of het openbare gedrag van overheidsfunctionarissen", legt Google uit.

Termijn

Het is niet bekend binnen welke termijn informatie kan worden gewist. De pagina wordt bovendien niet van internet verwijderd, maar is alleen niet meer te vinden via Google in 32 Europese landen. In de rest van de wereld is de informatie wel gewoon via Google te vinden.

Het bedrijf laat weten dat de huidige procedure een eerste stap is en dat later gezocht wordt naar een verbeterde afhandeling van verzoeken.

Ethische commissie

De zoekgigant richt ook een zevenkoppige commissie op om ethische kwesties te onderzoeken. Vanuit Google maken bestuursvoorzitter Eric Schmidt en bedrijfsadvocaat David Drummond deel uit van de commissie.

Van buitenaf zijn Luciano Floridi, professor informatie ethiek op het Oxford Internet Institute, Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia, Jose Luis Piñar, voormalig directeur van de Spaanse privacywaakhond, Peggy Vlack, privacy voorvechter en Frank La Rue, expert op het gebied van vrijheid van meningsuiting bij de VN, betrokken bij de commissie.

Reactie

Google laat in een reactie aan NU.nl weten: "We zullen ook samenwerken met de instanties voor gegevensbescherming en anderen bij het implementeren van deze uitspraak." Volgens een woordvoerder voldoet het bedrijf met de pagina aan de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.