Apple heeft Samsung in zijn slotpleidooi in de slepende rechtszaak tussen de twee bedrijven een gebrek een originaliteit en moed verweten.

Dat meldt The Verge.

Apple en Samsung voeren al langere tijd meerdere rechtszaken tegen elkaar. In de huidige zaak klaagt Apple Samsung aan wegens het schenden van vijf van zijn patenten. Samsung slaat terug door Apple schending van twee van zijn patenten te verwijten.

Het gaat daarbij voornamelijk om specifieke functies van telefoons die sinds halverwege 2011 op de markt zijn verschenen. In eerdere rechtszaken ging het om de eerste reeks Samsung-smartphones die na het verschijnen van de iPhone op de markt kwamen.

Riskant project

“De tijd verandert alles”, zei Apple-hoofdjurist Harold McElhinny tegen de achtkoppige jury. “Dit zou onbegrijpelijk voor u kunnen zijn, maar de iPhone werd ooit beschouwd als een ontzettend riskant project.”

Volgens Apple heeft Samsung misbruik gemaakt van het risico dat Apple heeft gelopen met de iPhone. De eerste iPhone was volgens Apple revolutionair en heeft volgens het bedrijf de smartphonemarkt compleet veranderd. De daarop volgende modellen hadden volgens Apple functies die door Samsung zijn gekopieerd.

Vertrouwelijke e-mails

“We hebben geprobeerd elk bewijs uit Samsung-documenten te bewijzen”, aldus McElhinny tegen de jury. Tijdens de rechtszaak zijn interne documenten zoals vertrouwelijke e-mails van zowel Apple als Samsung openbaar gemaakt, en zijn medewerkers van beide bedrijven opgeroepen om die informatie toe te lichten.

“[De documenten] tonen aan wat de mensen bij Samsung destijds dachten. Ze hadden niet gedacht dat die documenten ooit openbaar zouden worden.” Apple neemt het Samsung kwalijk dat het geen enkele relevante getuige heeft opgeroepen. Apple liet onder meer zijn hoofd marketing Phil Schiller en verschillende iPhone- en iPad-ontwerpers over de totstandkoming van de iPhone vertellen.

Gebrek aan moed

“Met de uitzondering van één ontwerper heeft geen van de opgeroepen Samsung-getuigen die tijdens de relevante periode voor Samsung Telecommunications America werkte gesproken over de hoe de telefoons die inbreuk maken, tot stand kwamen”, aldus McElhinny. “Geen van hen was moedig genoeg om hier te komen voor een kruisverhoor.”

Samsung riep nog wel enkele medewerkers van Google op als getuige, maar volgens Apple is Google niet relevant in deze rechtszaak. "Het is Samsung dat de toestellen maakt en verkoopt. Deze rechtszaak is onze laatste kans; we kunnen niet simpelweg afstand doen van onze uitvindingen."

Apple kreeg twee uur voor zijn eindpleidooi, waarna Samsung de tijd krijg om een pleidooi te houden. Apple mag  daar nog een reactie op geven en heeft dus het laatste woord in de rechtszaak.

Vervolgens gaat de jury in beraad om te kijken of en welke claims van welke bedrijf het zal inwilligen. Apple eist 2,19 miljard dollar van Samsung, terwijl Samsung  6,2 miljoen dollar van Apple wil hebben.

Apple vs Samsung: vijf vragen over de nieuwe rechtszaak