Door de hersenen van een kleine elektrische prikkel te voorzien, kunnen mensen beter nieuwe dingen leren.

Dat ontdekten onderzoekers van de Vanderbilt-universiteit.

Een proefpersoon werd gedurende 20 minuten blootgesteld aan elektrische prikkels. De prikkels stimuleerden het hersengebied dat nauw betrokken is bij het leerproces van mensen. De prikkels kietelden eventjes, maar waren daarna niet meer merkbaar.

Na de elektrische prikkels moesten de proefpersonen een moeilijke taak verrichten. Afhankelijk van welke hersenprikkel de proefpersonen ontvingen, leerden zij beter of juist slechter.

De onderzoekers kwamen tot het experiment nadat er waar werd genomen dat het brein een kleine elektrische stroom uitzendt, een fractie van een seconde nadat iemand een fout maakt. Het vermoeden was dat het brein op die manier leert van gemaakte fouten.

Minder fouten

De elektrische prikkels zorgen ervoor dat de elektrische stroom die het brein uitzendt na het maken van een fout, sterker of zwakker wordt. Als de stroom sterker wordt, neemt het leervermogen toe, en andersom.

Overigens zijn de elektrische prikkels geen wondermiddel, aangezien het aantal fouten tussen mensen met een zwakke of sterkere stroom in hun brein, slechts vier procent verschilde. De onderzoekers stellen echter dat dit hoopgevend is en het verschil groter is dan bereikt kan worden met medicijnen.

Daarnaast zou de behandeling van nut kunnen zijn voor mensen die last hebben van ADHD of zelfs schizofrenie.