De Industriecommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag voor het telecompakket van Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) gestemd. Daarin wordt netneutraliteit zoals nu in de Nederlandse wet staat niet gegarandeerd.

Als het telecompakket ook wordt aangenomen door het hele Europees Parlement en de Raad van Ministers, dan wordt de Nederlandse netneutraliteitswet vervangen door de Europese wet.

Het Europese wetsvoorstel maakt het voor internetproviders mogelijk om "gespecialiseerde diensten" met voorrang aan te bieden. Een provider mag toegang tot een dienst niet blokkeren, maar mag wel extra geld vragen voor een "verbeterde kwaliteit van dienstverlening".

Dat zou in kunnen houden dat consumenten extra moeten betalen om bijvoorbeeld hogere kwaliteit videostreams te krijgen bij het kijken naar Youtube. Ook zou het mogelijk zijn dat aanbieders van zulke video's een deal sluiten met providers om die hogere kwaliteit voor klanten te garanderen. Onlangs zei Ziggo al dat het Netflix wil laten betalen voor 'gegarandeerde netwerkkwaliteit'.

In Nederland zijn zulke afspraken momenteel verboden. Providers mogen geen onderscheid maken tussen verchillende soorten internetverkeer.

Roaming

In het telecompakket is ook vastgesteld dat de roamingtarieven die providers nu in het buitenland heffen vanaf 15 december 2015 worden afgeschaft. Binnen de Europese Unie gelden dan de tarieven die klanten ook in het eigen land betalen.

Volgens D66-Europarlementariër Marietje Schaake is netneutraliteit onder druk van lobbyisten ingeruild voor het afschaffen van roamingkosten. "De lobby van telecombedrijven om hun businessmodel te beschermen is ontzettend groot", zegt zij tegen NU.nl

De Europese ALDE-fractie, waar D66 en VVD onderdeel van uitmaken, stemde in de Industriecommissie juist voor het beperken van netneutraliteit. Volgens een woordvoerder was dat nodig omdat het hele telecompakket anders in het geding zou komen, maar wil de partij voor de stemming in het gehele Europarlement nog steun vinden voor een betere garantie van netneutraliteit.

Het hele Europees Parlement stemt over twee weken over de nieuwe telecomregels. Volgens verschillende Europarlementariërs is die stemming erg onvoorspelbaar, omdat ook binnen de Europese fracties veel onenigheid bestaat over netneutraliteit.

Splitsing

PvdA-Europarlementariër Judith Merkies noemt het pakket van de Europese Commissie te groot en veelzijdig, waardoor de deur is opengezet om onderdelen tegen elkaar uit te ruilen. 

De Europese fractie S&D, waar de PvdA onderdeel van uitmaakt, wilde netneutraliteit met een amendement strenger garanderen, door "gespecialiseerde diensten" nauwer te definiëren. Alleen diensten waar echt een aparte verbinding voor nodig is, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, zouden apart mogen worden aangeboden.

Het amendement kreeg niet genoeg steun in de Industriecommissie om onderdeel van de wet te worden. "Ik vind dat het gevaar bestaat dat er een splitsing komt tussen het elite-internet en het gewone internet", aldus Merkies.

Nederland

CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij zegt alleen voor de beperktere variant van netneutraliteit te stemmen als Eurocommissaris Kroes kan garanderen dat dat geen effect zal hebben op de situatie in Nederland. Kan dat niet, dan belooft hij over twee weken tegen het voorstel van zijn Spaanse fractiegenoot Pilar del Castillo Vera te stemmen.

Hoewel Nederlandse Europarlementariërs het eens lijken te zijn over het belang van netneutraliteit, is dat in andere landen niet het geval. "Buiten Nederland zijn er weinig landen die zo goed hebben begrepen waarom netneutraliteit belangrijk is", zegt Schaake.

In Nederland werd netneutraliteit in de wet verankerd nadat KPN had voorgesteld om internetdiensten, zoals internetbellen, te blokkeren tenzij klanten daar extra voor betaalden. Nog geen maand na dat voorstel werd netneutraliteit met een unanieme stemming in de Tweede Kamer opgenomen in de Telecomwet.

Het gevecht tegen datadiscriminatie: wat is netneutraliteit?

Vijf dingen die je moet weten over roaming