In 2012 is er 2,7 miljoen keer informatie bij de overheid opgevraagd over de eigenaar van een telefoonnummer of een internetadres. Dat is een toename van 17 procent ten opzicht van 2011.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) dat een jaar geleden verscheen. Destijds heeft niemand verslag gedaan van die cijfers.

Die organisatie verzamelt telefoonnummers, mailadressen en internetgegevens bij, en koppelt die aan naw-gegevens van Nederlandse burgers. De gegevens worden verplicht aangeleverd door telecom- en internetproviders. In totaal werd 2.758.435 maal om informatie gevraagd door opsporingsinstanties.

Dataverzoeken bij CIOT

Regio Aantal aanvragen
Regiopolitie Amsterdam- Amstelland 257.823
Regiopolitie Limburg-Noord 226.440
Regiopolitie Kennemerland 202.056
Regiopolitie Haaglanden 196.386
Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 183.616
Regiopolitie Gelderland-Zuid 135.377
Regiopolitie Gelderland-Midden 134.992
Regiopolitie Hollands-Midden 128.356
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 118.844
Regiopolitie IJsselland 105.733
Regiopolitie Midden-West Brabant 94.176
Regiopolitie Utrecht 88.447
Regiopolitie Flevoland 84.457
Regiopolitie Groningen 78.986
Regiopolitie Brabant Zuid-Oos 70.021
Regiopolitie Drenthe 65.864
Regiopolitie Brabant Noord 64.004
Regiopolitie Zeeland 60.140
Regiopolitie Limburg-Zuid 55.630
Regiopolitie Friesland 38.855
Regiopolitie Noord-Holland- Noord 38.099
Regiopolitie Zaanstreek- Waterland 33.094
Regiopolitie Noord- en Oost- Gelderland 25.130
Regiopolitie Twente 19.135
Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek 11.094
Korps Landelijke PolitieDienst (KLPD) 37.685
Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD-ECD) 31.943
Rijksrecherche 26.845
Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) 17.649
Koninklijke Marechaussee (KMAR) 13.161
Dienst Nationale Recherche 4.538
112 - centrale 1.401
Inlichtingen- en OpsporingsDienst (IOD) 1.076
Algemene InspectieDienst (AID) 845
Landelijk Parket 780
Inspectie voor de Gezondheidszorg 2

Amsterdam-Amstelland

Koploper blijkt de voormalig Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. De politie van Amsterdam en omstreken vroeg in 2012 in totaal 257.823 maal informatie op, gevolgd door de regiopolitie Limburg-Noord met 226.440 zoekacties. Van de politiekorpsen was de regio Twente het meest bescheiden met 19.135 opvragingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg eiste in twee gevallen persoonsgegevens bij het CIOT.

Het jaarverslag is niet compleet, omdat dataverzoeken van geheime diensten MIVD en AIVD niet in het overzicht worden opgenomen. Ook geven de cijfers niet weer in hoeveel gevallen verder is gekeken dan adresgegevens alleen.

Naast de administratie bij het CIOT met abonnementen houden telecom- en internetproviders onder andere verplicht bij wie met wie belt en wie met wie e-mailt. Hoeveel vorderingen in totaal op die zogenoemde metadata wordt gedaan, is niet bekend.

Omstreden

De bewaarplicht op gegevens geldt voor heel Europa en is erg omstreden. In diverse landen hebben grondwettelijke gerechtshoven de bewaarplicht verboden omdat het mensenrechten schendt. Duitsland heeft momenteel een lopende procedure bij het Europese Hof van Justitie waar ook de Advocaat Generaal tot de slotsom kwam dat de verplichting te ver gaat.

In de Verenigde Staten zal president Barack Obama naar verwachting komende week een bewaarplicht voorstellen. Daardoor zouden gegevens over het bel- en internetgedrag bij de providers bewaard moeten worden in plaats dat ze direct naar de NSA gaan.

Hoeveel dataverzoeken dient Nederland bij Apple en Google in?