De commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (LIBE) heeft klokkenluider Edward Snowden uitgenodigd om via een videoverbinding te getuigen in haar onderzoek naar Amerikaanse dataverzameling.

LIBE stemde met 36 stemmen voor in met het verzoek om een getuigenis van de voormalig medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA. Er waren twee tegenstemmen vanuit de conservatieve ECR-fractie, en één onthouding. Het is nog onduidelijk of Snowden op het verzoek ingaat.

Het onderzoek van LIBE is gericht op het formuleren van aanbevelingen voor nieuw beleid om de privacy van Europese burgers beter te beschermen en de informatiebeveiliging van EU-instellingen te verbeteren.

Opschorting

In zijn aanbevelingen aan het Europarlement roept LIBE op tot opschorting van verschillende uitwisselingsverdragen die de EU met de VS heeft.

Totdat de rechten van Europese burgers gegarandeerd zijn moet de EU onder meer het Safe Harbour-akkoord opschorten, adviseert LIBE. Door dat akkoord mogen bedrijven buiten de EU persoonsgegevens van Europeanen opslaan. Ook het Swift-akkoord —voor uitwisseling van bankgegevens — en de doorgifte van passagiersgegevens moet als het aan LIBE ligt aan banden.

Veroordeeld

In een conceptrapport van LIBE, dat in handen is van de Britse krant The Guardian, wordt de massasurveillance ten sterkste veroordeeld. De praktijken van de NSA zou de relatie tussen de Verenigde Staten en andere landen ernstig hebben geschaad.

De rapporteur van de Commissie, de Britse sociaaldemocraat Claude Moraes, zegt zich bovendien "ernstige zorgen" te maken over de manier waarop journalisten die zich met de affaire bezighouden worden lastiggevallen.

SORM

Het Europees Parlement houdt later deze maand een debat over SORM, een Russische tegenhanger van de afrapprogramma's van de NSA. Het debat werd verzocht door D66 Europarlementariër Sophie in ’t Veld, de enige Nederlandse politicus die aan het privacydossier werkt.

"SORM is een soort PRISM op steroïden, het toont eens te meer aan dat de Amerikaanse inlichtingendienst niet uniek is in haar aanpak", aldus In 't Veld. "En laten we ook de Europese diensten niet uitvlakken."

Het debat over de aanbevelingen van LIBE wordt op 13 januari door het Europees Parlement voortgezet.

Vijf vragen over aftapprogramma PRISM

Meer nieuws rond de afluisterpraktijken