De advocaat-generaal van het Europese Hof vindt dat de houding van de Nederlandse regering wat betreft downloaden het 'massaal verspreiden' van illegaal materiaal in de hand werkt.

In Nederland is het niet strafbaar muziek en films uit illegale bron te downloaden, enkel het uploaden van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal is strafbaar.

Toch wordt er bij de thuiskopieheffing, een meerprijs die consumenten betalen bij de aankoop van geheugendragers als harde schijven, rekening gehouden met het downloaden uit illegale bron.

EU

Verschillende fabrikanten van geheugendragers vinden dat er over dat materiaal uit illegale bronnen geen thuiskopieheffing kan worden geheven en daagden de Stichting Thuiskopie voor de rechter.

De rechter verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie. De advocaat-generaal van het Europese Hof gaf vandaag een advies over de zaak. Volgens de adviseur kan er inderdaad geen thuiskopieheffing gelden voor materiaal uit illegale bron.

Te laag

Daarbij merkt de advocaat-generaal wel op dat de Nederlandse regels het "massaal verspreiden" van materiaal uit illegale bron in de hand werken.

Bovendien is de compensatie die rechthebbenden middels de thuiskopieheffing ontvangen volgens de advocaat-generaal überhaupt te laag. Die zou verhoogd moeten worden zodat rechthebbenden een 'adequate compensatie' ontvangen.

Het advies van de advocaat-generaal wordt in veel gevallen opgevolgd. De uitspraak van het Europees Hof volgt over enkele maanden. Wat de gevolgen van die uitsperaak zijn, is nog niet te zeggen.

"Het is volstrekt voorbarig nu al conclusies te trekken", zegt woordvoerder Wiebe Alkema van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen NUtech. "Het is niet zeker of de rechter het advies inderdaad overneemt, pas daarna kan bekeken worden of en welke gevolgen er voor de Nederlandse wetgeving op dit gebied zijn."

Onlangs werd de thuiskopieheffing nog verlengd tot 1 januari 2016. Bekijk de tarieven die consumenten moeten betalen over smartphones, tablets, pc's en geheugendragers.