Google heeft in de eerste helft van 2013 fors meer verzoeken ontvangen om zoekresultaten te verwijderen. Met name Rusland en Turkije deden meer verzoeken dan voorheen.

Dat meldt Google in zijn halfjaarlijkse transparantie-document omtrent verwijderingsverzoeken.

In totaal gaat het om 3.846 verzoeken, een stijging van 68 procent ten opzichte van het aantal verzoeken in het laatste halfjaar van 2012. De Nederlandse overheid diende in totaal zeventien verzoeken in, terwijl dat er het vorige halfjaar nog acht waren. In drie van de vier gevallen gaat Google akkoord met het Nederlandse verzoek.

Met name Turkije springt eruit door een flinke toename, maar het gros van de verzoeken werd geweigerd. Vanuit Rusland steeg het aantal verzoeken ook flink, vanwege een censuurwet die onder andere torrentsites probeert te verbieden.

Google merkt op dat het veel verzoeken ontving om zoekresultaten te verwijderen waarin kritiek geuit werd op politici, maar dat het slechts in een derde van de gevallen heeft ingestemd met de aanvraag.