Het kabinet gaat onderzoeken of de overheid een eigen clouddienst moet opzetten om vitale ict-processen te beschermen. 

Ook wordt het wederrechtelijk overnemen van gegevens uit een computer strafbaar en wordt onderzocht of de wettelijke kaders voor het gebruik van camera's onder drones toereikend zijn. 

Dat staat in een notitie van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD), diens staatssecretaris Fred Teeven (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd. De bewindslieden gaan daarbij in op de invloed van allerlei technologische ontwikkelingen op de veiligheid en in het bijzonder de privacy.

Cloud

De eigen clouddienst is onderdeel van een verkenning naar gescheiden ict-netwerken. Dat onderzoek moet duidelijk maken of data beter kunnen worden beschermd tegen storingen en cyberspionage.

Ook wil het kabinet het wederrechtelijk overnemen van gegevens uit een computer en het voorhanden hebben of bekendmaken van niet-openbare digitale gegevens die door een misdrijf zijn verkregen, strafbaar stellen. 

Opstelten kon na de ministerraad niet meteen zeggen welke gevolgen deze strafbaarstelling heeft voor journalisten, wanneer zij informatie krijgen van hackers. Dat is een van de punten waar naar zal worden bekeken, zei hij. "Een journalist is natuurlijk altijd een journalist", voegde hij eraan toe. "Daar komen we toch niet achter als u uw werk goed doet."

Drones

Voor wat betreft de camera's op onbemande vliegtuigjes geldt dat de huidige wetgeving nu nog toereikend is, omdat de kwaliteit onvoldoende is om gezichten te kunnen herkennen. In de toekomst kan dit mogelijk veranderen. "We moeten kijken wat die ontwikkelingen verder met zich meebrengen, of het dan ook nog kan", zei de minister. 

In dat opzicht komt Opstelten volgend jaar ook met een standpunt over 'sensing' waarbij de politie op afstand informatie verzamelt met camera's, richtmicrofoons en warmtezoekers.

Het kabinet wil verder dat alle overheidsdiensten die te maken hebben met veiligheid zoals de politie en het openbaar ministerie volgend jaar hun privacybeleid op een transparante en toegankelijke manier zichtbaar maken voor burgers, bijvoorbeeld op hun website. 

Snowden

Opstelten noemt de notitie verder een aanzet voor verder discussie over de gevolgen van de voortschrijdende digitalisering. "Dit thema is zo dynamisch en complex dat sommige vraagstukken nog verdere doordenking vergen." Het kabinet wil daar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook bij betrekken. 

Door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over het afluisterschandaal van de Amerikaanse geheime dienst NSA staat het onderwerp ook bovenaan de politieke agenda.

De Europese Unie maakte eerder al bekend een eigen clouddienst op te willen zetten, onder meer in reactie op de informatie die klokkenluider Edward Snowden naar buiten bracht. Zo'n cloud moet ervoor zorgen dat zowel overheden als Europese burgers hun informatie veiliger kunnen opslaan. De cloud wordt in samenwerking met het European Cloud Partnership door de EU onderzocht.

Lees meer over het initiatief voor de Europese cloud