Onderzoekers werken aan onderwaterinternet

Onderzoekers van de universiteit in Buffalo, New York werken aan een draadloos internet dat ook onderwater werkt.

Normale draadloze netwerken gebruiken vaak radiogolven om hun data te versturen via satellieten en antennes, maar radiogolven werken niet goed onderwater. 

Om die reden gebruiken organisaties zoals de marine al vaak geluidsgolven om onderwater te communiceren.

De Amerikaanse oceanografische instantie NOAA gebruikt bijvoorbeeld geluidsgolven om data te verzenden van tsunami-sensoren op de zeebodem. De data wordt verstuurd naar drijvende boeien, die de geluidsgolven omzetten in radiosignalen.

Veel onderzeese systemen werken op deze manier, maar kunnen niet op elkaar worden aangesloten omdat ieder systeem op zijn eigen manier is ontwikkeld.

Het systeem dat de onderzoekers ontwikkelen zou dat probleem moeten oplossen: het zou mogelijk worden om data van bestaande onderwatersensoren te versturen naar draadloze apparatuur op het vaste land, zoals een smartphone.

Levens redden

Volgens hoofdonderzoeker Tommasso Melodia kan een draadloos onderwaternetwerk het analyseren en verzamelen van informatie onder water eenvoudiger maken. Met deze informatie kan watervervuiling worden opgespoord, het kan helpen bij het boren naar gas en olie en tsunami's zouden eerder kunnen worden voorspeld. "Het zou levens kunnen redden", aldus Melodia. 

De onderzoekers presenteren hun paper in november op een conferentie over onderwatersystemen in Taiwan.

Lees meer over:
Tip de redactie