Rob Shuter, CEO van Vodafone Nederland, haalt uit naar de Nederlandse politiek en roept op tot een debat over spionage en privacy met meer diepgang en richting.

Het blog van Shuter verschijnt op de dag dat de Tweede Kamer zal debatteren over cyberspionage naar aanleiding van de onthullingen rond het Amerikaanse aftapprogramma PRISM.

Volgens Vodafone mist de discussie in Nederland feiten, diepgang en richting. Het bedrijf haalt de beschuldiging aan dat Vodafone als Brits bedrijf informatie van klanten zou doorspelen aan inlichtingendiensten.

"De aantijgingen zijn volstrekt onwaar", meent Shuter. Hij wijst op het feit dat een Nederlandse provider zelf geen informatie mag doorgeven aan buitenlandse diensten. Vodafone moet informatie beschikbaar stellen aan de Nederlandse overheid en een eventueel verzoek van bijvoorbeeld de VS wordt afgehandeld door de AIVD.

'Te belangrijk'

"De SP hecht geen enkele waarde aan de informatie die Vodafone hier zelf over heeft verstrekt en neemt de berichtgeving naar aanleiding van de Snowden-documenten zonder meer voor waar aan", aldus Shuter. "De SP concludeert dat overheden, bedrijven en burgers hun contracten bij Vodafone moeten opzeggen."

Volgens de Vodafone-CEO is de toon voor het debat daarmee gezet. Maar hij meent dat cyberveiligheid en privacybescherming te belangrijk zijn om "met zulke lange halen, snel thuis stellingen te voeren".

Hij roept de politiek op het debat te laten gaan over hoe Nederland de afweging wil maken tussen effectieve opsporing- en inlichtingenwerkzaamheden enerzijds en privacybescherming anderzijds.

"Hebben wij onze inlichtingendiensten de gewenste bevoegdheden gegeven? Hebben we adequaat toezicht op deze diensten? Hoe voorkomen we dat Nederlandse gegevens buiten onze wens in buitenlandse handen vallen? Welke rol vervullen de telecombedrijven en vinden we die rol gewenst? Kunnen de inlichtingendiensten transparanter zijn over hun activiteiten?", somt Shuter op.

D66 roept tijdens het debat op tot een antispionageverdrag met de VS