Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX gaat toch een vestiging in de Verenigde Staten opzetten. De stap is omstreden omdat er wordt gevreesd dat Amerikanen zo ook in Nederland gaan spioneren. 

Het plan om een knooppunt in de Verenigde Staten op te zetten moet internetverbindingen eenvoudiger maker.

Maar juist de dreiging van een Amerikaanse overheid, die ook zeggenschap over de Nederlandse verbindingen zou krijgen, leidde tot felle debatten op interne mailinglijsten binnen de vereniging.

In een online stemming zijn de leden nu geraadpleegd en is het voorstel voor uitbreiding naar de VS nipt aangenomen. Uiteindelijk stemden 123 leden voor, 102 tegen en onthielden zich 14 van stem. De uitbreiding past binnen een al eerder vastgelegde Lange Termijn Commerciële Strategie (LTCS).

AMS-IX weigert tegenover NUtech.nl te vertellen wie er voor het oprichten van een Amerikaans knooppunt is. Volgens een zegsvrouw is het aan de leden om te bepalen of zij voor of tegen het voorstel hebben gestemd.

Onderzoek

Nu de leden goedkeuring hebben gegeven zegt de organisatie toe een onderzoek te starten hoe de Nederlandse leden kunnen worden beschermd tegen allerhande juridische en financiële risico's en tegen "interceptie-activiteiten door de overheidsinstanties in de VS." Eerder werd vanuit het bestuur al beloofd het opzetten van het Amerikaanse internetknooppunt risicoloos te doen.

Juist het afluisteren ligt bij veel leden en techneuten gevoelig. In de Tweede Kamer heeft PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug daarover kamervragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. Zij wil weten hoe de belangen van de burgers worden beschermd.

"Ziet u ook een verschil in bescherming van persoonsgegevens in Amerika, tussen de gegevens van Amerikaanse ingezetenen en anderen? Zo ja, ziet u daarin reden om het volledig ter beschikking stellen van gegevens aan de Amerikaanse overheden te beperken?"

Vitale infrastructuur

In de vragen wijst Oosenbrug er verder op dat het internetknooppunt vitale infrastructuur is, die moet worden beschermd. Zij wil daarom dat vanuit de ministeries contact wordt gezocht met de AMS-IX om de Nederlandse belangen veilig te stellen.