Nederland gaat geen filter voor internetporno hanteren. Dat laat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie weten na Kamervragen van de Christenunie.

 Kamerleden Joël Voordewind en Gert-Jan Segers van de Christenunie hadden de Kamervragen ingediend nadat de Britse premier David Cameron aankondigde een dergelijke pornofilter in te voeren.

Het Britse internetfilter wil uit bescherming voor kinderen porno automatisch blokkeren. De blokkade kan door een volwassene handmatig worden opgeheven als dit expliciet bij de provider wordt aangegeven.

Eenzelfde Nederlands pornofilter is volgens Opstelten niet nodig: "Porno is in Nederland niet verboden. Bovendien is duidelijk dat een dergelijke blokkade uitvoeringskosten [...] met zich meebrengt terwijl door de gebrekkige effectiviteit van de filters het nut hiervan betrekkelijk is."

Met deze uitspraak doelt Opstelten op de technische mogelijkheden om filters te omzeilen. "Ze zijn onvoldoende effectief", schrijft de minister.

Keuze

Volgens Opstelten moeten ouders de keuze krijgen om van dergelijke filters gebruik te maken: "Het staat individuele burgers vrij om met behulp van hulpmiddelen de toegang tot porno via hun apparatuur te blokkeren."

Voordewind stelde eerder dat porno schadelijk kan zijn: "Porno geeft met name kinderen en tieners een verkeerd beeld van seksualiteit."

Internetproviders in Groot-Brittannië gaan klanten voor eind 2014 voorzien van een filter. Publieke wifi-netwerken krijgen eveneens een pornovrije verbinding. Deze is te herkennen aan een speciaal symbool.