Grote Amerikaanse advertentienetwerken als Google, Microsoft, AOL en Yahoo hebben de handen ineengeslagen om een vuist te maken tegen advertenties op websites die 'illegale' downloads aanbieden.

Dat maakte directielid David Jacobs van AOL maandag bekend.

Volgens de onderdirecteur van het Amerikaanse internetbedrijf heeft AOL in samenwerking met Yahoo, Google, Microsoft, 24/7 Media, Adtegrity, Condé Nast en SpotXchange nieuwe richtlijnen in het leven geroepen. Deze 'richtlijnen voor beste praktijken' moeten helpen voorkomen dat hun advertentienetwerken reclamemateriaal plaatsen op websites waarvan bekend is dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal ter download wordt aangeboden.

De opmerkelijke stap volgt op diverse initiatieven uit de afgelopen maanden, die erop gericht waren om de inkomstenstroom van downloadsites met auteursrechtelijk beschermd materiaal lam te leggen. Zo liet Paypal eerder weten geen zaken meer te willen doen met bepaalde file-sharing websites, en ook creditcardbedrijven stemden in om omstreden websites het leven zuur te maken.

Kanttekeningen

Hoewel de genoemde advertentiebedrijven zich nu bij deze ontwikkeling aan lijken te sluiten, plaatsen de techbedrijven zelf de nodige kanttekeningen bij het initiatief. Zo stelt het document met de nieuwe richtlijnen dat de bedrijven geen controle hebben over de inhoud van andermans websites en dat ze geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de intellectuele eigendomsrechten waarover individuele partijen beschikken.

Volgens de betrokken advertentiebedrijven kan de beoordeling of online downloads al dan niet inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, het best worden overgelaten aan de rechtenhouders zelf. Die kunnen daar melding van doen bij de advertentienetwerken, maar dan moeten dergelijke aangiftes wel aan hoge standaarden voldoen, aldus de nieuwe richtlijnen.

Actie

Als er echter wordt vastgesteld dat een website, die klant is van een van de deelnemende advertentiebedrijven, zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal verspreidt, zullen de bedrijven in actie komen. Zo kunnen ze de website sommeren te stoppen met het aanbieden van dergelijke content of stoppen met het plaatsen van advertenties, totdat is vastgesteld dat de bewuste website de ongeoorloofde downloads heeft verwijderd.