Zaterdag 20 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Laptop

'Websites huisarts en apotheek vaak onveilig'

Websites waar mensen online herhalingsrecepten kunnen aanvragen, zijn vaak onveilig. Dat concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) donderdag.
Door ANP

Steeds vaker kunnen mensen via de website van hun huisarts of apotheek met een formulier een herhaalrecept aanvragen. Maar in ongeveer een derde van de gevallen is de website niet goed beveiligd, zo blijkt uit een steekproef onder 150 websites.

Dat betekent dat 250.000 patiënten die gebruikmaken van de 43 niet goed beveiligde sites die in het onderzoek naar boven kwamen, gevaar lopen dat hun gegevens niet goed versleuteld zijn. Daardoor kunnen mensen bij privacygevoelige gegevens van de patiënt komen. Als die mensen kwaad in de zin hebben, kunnen ze meelezen, maar bijvoorbeeld ook de gegevens verwijderen, kopiëren of aanpassen, aldus het CBP.

Volgens het college moeten de huisartsen en apotheken zelf zorgen dat die beveiliging wel op orde is; anders overtreden ze de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit najaar gaat het CBP nogmaals onderzoek doen naar de beveiliging van de onlineformulieren. Als huisartsen en apotheken dan nog altijd niet hebben gezorgd voor een veilige verbinding, kunnen zij een nader onderzoek verwachten.

Aanbevolen artikelen