Er wordt in Nederland meer gespioneerd dan ooit en vooral de Russen tappen op grote schaal informatie af omdat zij het brutaalst zijn.

Dat zegt Marc Kuipers, plaatsvervangend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het blad Binnenlands Bestuur.

Volgens Kuipers is Nederland een aantrekkelijk en gemakkelijk doelwit. Juist omdat overheden en bedrijven niet doorhebben dat ze waardevolle informatie in handen hebben, is spionage relatief eenvoudig.

"Dat sentiment weinig voor te stellen, bevordert dat overheden en bedrijven naïef en zorgeloos omspringen met vertrouwelijke informatie", aldus Kuipers. "Uit ons onderzoek blijkt dat ambtenaren met het grootste gemak concepten voor internationale vergaderingen en standpuntbepalingen van de overheid heen en weer mailen."

Het plaatsvervangend hoofd benadrukt dat het veel landen niet om staatsgeheimen gaat. Het gaat om vitale informatie van een bedrijf, gemeente of samenwerkingsverband. Daarom worden ook veel gemeenten getroffen.

Koude Oorlog

Zij zijn volgens Kuipers populair bij Russische spionnen: "We realiseren ons in Nederland onvoldoende dat dit meer gebeurt dan tijdens de Koude Oorlog en wij beseffen ons al helemaal niet dat de Russen juist niet mikken op de top maar op de middenlaag."

Hij stelt dat de Russische geheime diensten bereid zijn om de betrekkingen tussen Nederland en Rusland op het spel te zetten omdat de opbrengst vele malen groter is dan de risico's.

Internationale spionage en aftappraktijken staan sinds begin juni wereldwijd op de agenda. Klokkenluider Edward Snowden maakte toen bekend dat de Amerikaanse overheid massaal internet- en telefooncommunicatie aftapt onder het programma PRISM. Sindsdien zijn tal van verhalen verschenen over het aftappen door overheden. Ook Nederland zou zich daar schuldig aan maken.

Vijf dingen die je moet weten over PRISM

Lees alles over het aftapprogramma in ons dossier