The Washington Post heeft vier nieuwe powerpoint-slides onthuld waarop meer informatie staat over het Amerikaanse spionageprogramma PRISM.

Meest opvallende feit is dat de afbeeldingen de claims van klokkenluider Edward Snowden ondersteunen dat de inlichtingendienst NSA en de FBI inderdaad realtime e-mail en andersoortige berichten in de gaten houden.

Welke specifieke internetdiensten daar toestemming voor gegeven, is echter nog steeds onduidelijk. Eerder was al wel bekend dat Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL en Apple tot op zekere hoogte betrokken zijn bij PRISM.

The Washington Post zegt uit de nieuwe slides op te kunnen maken dat de NSA (afhankelijk van het bedrijf dat de informatie verschaft) een notificatie krijgt wanneer een in de gaten gehouden doelwit inlogt, een e-mail of sms verstuurd of gebruik maakt van voice-chat.

Doelwitten

Op één van de slides is een klein deel van de webinterface van PRISM te zien. De afbeelding, die dateert van 5 april jongstleden, toont dat er 117.675 geregistreerde doelwitten bijgehouden werden. Of het hierbij gaat om unieke doelwitten is niet duidelijk. Ook is uit de informatie niet op te maken of het alleen om uitgekozen doelwitten gaat, of dat het ook 'willekeurige internetgebruikers betreft'. De nationaliteit van deze doelwitten blijft eveneens onbekend.

Twee andere slides tonen verder op welke wijze PRISM data verzamelt en verwerkt. In eerste instantie voert een analist van de NSA informatie in, waarna data verzameld en bekeken wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale software als Marina voor internetdata, Mainway voor telefoongesprekken en Pinwale voor videodata.

Het vermoeden bestaat dat onder andere The Washington Post en The Guardian meer informatie hebben over PRISM. Waarom de krant de afbeeldingen pas nu vrijgeeft, is niet bekend.

Vijf vragen over aftapprogramma PRISM

Lees al het nieuws over PRISM in het dossier van NUtech