Organisaties die persoonsgegevens verwerken worden binnenkort verplicht om inbreuken die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden.

Dat is vandaag in een wetsvoorstel bekendgemaakt.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vrijdag het wetsvoorstel meldplicht datalekken naar de Tweede Kamer gestuurd.

Melding

Het wetsvoorstel geldt voor zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

De melding wordt ontvangen door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Daarnaast ontvangt in veel gevallen ook degene op wiens persoonsgegevens inbreuk is gemaakt een melding.

Als bedrijven de nieuwe verplichting niet nakomen, kan het Cbp een boete opleggen van maximaal 450.000 euro.