Sociale media hebben nauwelijks meerwaarde voor politici, en zijn mogelijk zelfs schadelijk voor de democratie.

Dat schrijft de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, in een vrijdag verschenen rapport. 

Politici hebben sociale media massaal omarmd, constateren de auteurs van het rapport, dat gaat over de toekomst van politieke partijen. Ze twijfelen aan het nut daarvan, met name in het geval van Twitter. "Een politieke overtuiging laat zich niet zo makkelijk verpakken in snelle, gevatte en korte berichtjes." 

De VVD-denkers hekelen 'vluchtigheid, beknoptheid en oppervlakkigheid die dominant zijn op de sociale media'. Het gebrek aan diepgang 'doet vrezen dat een fatsoenlijke gedachtewisseling zich niet via internetfora laat organiseren'. Al met al 'is het nog maar de vraag' of sociale media een positieve invloed op de politiek hebben. 

Tegelijkertijd vindt de Teldersstichting wel dat politici meer gebruik moeten maken van andere mogelijkheden die internet biedt. Zo maakt internet het mogelijk dat politici 'in alle rust en ongehinderd door journalisten' hun verhaal kunnen vertellen. Dat gebeurt nog veel te weinig.

"Van echte communicatie met de achterban is geen sprake. Zelfs voor verslaggeving van partijbijeenkomsten zijn partijleden nogal eens aangewezen op de traditionele media."