De rechtspraak moet 'toegankelijker, eenvoudiger en doelmatiger' worden, vindt minister Ivo Opstelten. 

De procedures moeten minder formeel worden en er moet meer mondeling kunnen, stelde minister Opstelten tegenover de Tweede Kamer.

De digitalisering van de rechtspraak wordt vanaf 2015 stapsgewijs doorgevoerd, waardoor burgers en bedrijven en hun procesvertegenwoordigers gemakkelijker moeten kunnen communiceren met de rechter. Rechters en griffiers zijn dan ook minder tijd kwijt aan bureaucratische werkzaamheden.

Extra processtappen zoals re- en dupliek of pleidooi zullen straks niet langer standaard worden gehouden, stelt Opstelten zich voor. Als de rechter vindt dat toch meer tijd of meer processtappen nodig zijn, dan kan hij daartoe alsnog beslissen.

Hammerstein

Opstelten heeft professor Alfred Hammerstein voorgedragen als regeringscommissaris voor de voorgenomen wijzigingen van het burgerlijk procesrecht.

Ook wil de bewindsman het mogelijk maken om personen zonder bekende woon- of verblijfplaats op te roepen door een publicatie in de digitale Staatscourant. Dit levert forse besparingen op voor rechtzoekenden die dan niet langer een advertentie in een dagblad hoeven te betalen, verwacht hij.