Het Europees Parlement werkt aan een nieuwe richtlijn die hogere maximumstraffen voor hackers voorstelt. Internetcriminelen krijgen volgens de ontwerp-richtlijn maximum celstraffen van tenminste twee jaar.

Het Europees Parlement stemt in juli over de nieuwe ontwerp-richtlijn. Het wetsvoorstel bepaalt dat lidstaten zelf hun maximumstraffen voor cybercriminelen mogen vaststellen, mits deze ten minste twee jaar bedragen. 

Deze maximumstraf zou gaan gelden voor hackers van datasystemen die de geroofde data voor criminele doelen inzetten. Cybercriminelen die frauderen met behulp van botnets verdienen volgens de nieuwe richtlijn een maximale celstraf van in elk geval drie jaar.

De ontwerp-richtlijn introduceert extra zware maximumstraffen van minimaal vijf jaar voor hackers die aanvallen uitvoeren op 'kritieke infrastructuur' als elektriciteitscentrales en transportsystemen.

Lichte vergrijpen

Volgens de voorgestelde richtlijn gelden de nieuwe maximumstraffen niet voor 'lichte vergrijpen'. Lidstaten mogen zelf bepalen wat ze daaronder verstaan. Hetzelfde geldt voor de minimumstraffen: die laat de richtlijn over aan de rechters van individuele lidstaten.  

Door voor de hele EU maximum celstraffen te introduceren, wil het Europees Parlement voorkomen dat hackers hun werkterrein verleggen naar landen die lagere straffen uitdelen.

Naast hogere maximumstraffen stelt de richtlijn ook eisen aan de snelheid waarmee lidstaten reageren op dringende hulpvragen in het geval van cyberaanvallen. Het Europees Parlement wil dat dergelijke verzoeken binnen acht uur worden beantwoord. 

Richtlijnen

Richtlijnen zijn overigens niet hetzelfde als verordeningen, in die zin dat ze niet naar de letter bindend zijn, maar elk land ze op zijn eigen manier kan verwerken in de eigen wetgeving. 

De nieuwe richtlijn is inmiddels goedgekeurd door de commissie burgerrechten en -vrijheden van het Europees Parlement. Het parlement zelf stemt in juli over de ontwerp-richtlijn, waarna het wetsvoorstel formeel moet worden bekrachtigd door de Europese Raad.